Beheer Architectuur

Steeds meer organisaties zien heil in het onderkennen van beheerarchitectuur

als een expliciet aandachtsgebied binnen de ICT-architectuur.

Maar waar wordt beheerarchitectuur precies gepositioneerd? Een

positionering in termen van bestaansrecht, werkgebied, eigenaarschap en

samenwerking. In onderstaand artikel wordt dit verder uitgewerkt.

 

 

Artikel ITBM 2009 nr 8. Beheerarchitectuur gepositioneerd