De inhoud van de PSA

De psa is voor velen een bekend maar onbegrepen term. Het staat voor een Project Start Architectuur en is bedoeld als architectuurdocument waarin de kaders en richtlijnen vanuit de referentiearchitectuur samen met de oplossingsrichting in hoofdlijnen wordt meegegeven aan een project. In deze korte blog geef ik u een beschouwing op de positie en inhoud van de psa.

Positie PSA.
De PSA geldt als start voor een project en wordt gelijkertijd met het projectplan ofwel de PID goedgekeurd. Hiermee zijde belangrijkste keuzes voor het project gemaakt, dat wil zeggen ; de belangrijkste keuzes mbt de scope en inhoud. Een project realiseert binnen deze kaders en de architect monitored de ontwerpen en keuzes die in de uitwerking, op basis van de psa worden gemaakt. Hij wordt vastgesteld voor de uitvoering van het project. Tijdens het project kunnen er excepties zijn, aanvullingen of aanpassingen, deze worden door middel van een addendum aan de psa toegevoegd.

Inhoud PSA
De PSA bevat dezelfde onderdelen als een enterprise architectuur alleen dan toegesneden op het specifieke project cq de verandering. Hij kan dus bestaan uit een deel context, bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur, technische architectuur, daarnaast aangevuld met de 10 belangrijkste keuzes, de nonfunctionele eisen, de risico’s en de uitwerking op het gebied van beheer en beveiliging.ISO 9126 is een goed uitgangspunt als raamwerk voor het bepalen van nonfunctionele eisen.

Advertenties